Koda vs. programmera

Posted on January 23, 2016

Eller: Programmerar tjejer när Tjejer Kodar kodar?

För ett tag sedan berättade jag stolt för en programmerarkompis att jag skulle gå en kvällskurs i webbpublicering med HTML och CSS. Jag kommenterade att ”det kanske blir en programmerare av mig också, till slut!” Kompisen såg lite snopen ut och sa att det visserligen låter som en kul kurs, men att det är frågan om märkspråk, inte programmering. Och visst var kursen kul! Men vaddå, ingen programmering?

Vad är märkspråk?

När man bygger en webbsida använder man HTML (HyperText Markup Language) och CSS (Cascading Style Sheets) till fasaden. HTML är ett märkspråk med taggar som man sätter runt innehåll, framförallt text; i taggarna anger man vad innehållet är för sort (bild, rubrik, stycke, sidfot…). I CSS definierar man sedan hur det aktuella innehållet ska visas (grönt, rött, stort, till höger…). Tillsammans fungerar de som instruktioner till webbläsaren. Man designar så att säga med ord istället för papper och penna.

Oftast sägs det att märkspråk används för att formatera eller strukturera data. Har du byggt en webbsida i bara HTML och CSS så kallas den för statisk: Den kan inte göra så mycket mer än att vara snygg.

Och varför är märkspråk ingen programmering?

Där går åsikterna faktiskt isär! Vissa anser att man instruerar datorn och kallar HTML för ”deklarativ programmering”. Vanligare är dock att programmeringsspråk förväntas kunna lösa problem och påverka data med hjälp av loopar, villkor, algoritmer m.m., som t.ex. att kunna utföra beräkningar. En vanlig måttstock är att ett programmeringsspråk ska vara turingkomplett, att det kan lösa ett antal abstrakta logiska problem som en gammal engelsk herre tänkt ut.

Programmeringsspråk i sig kan sedan vara högnivåspråk eller lågnivåspråk eller kompilerade eller interpreterade eller funktionella eller objektorienterade eller både och, men det får vi reda ut vid ett senare tillfälle.

Men koda då?

Koda är ett säkert kort! Jag har hört rykten om att ordet härstammar från förr i tiden, när man inte använde programmeringsspråk som ändå består av ord och syntax, utan faktiskt knappade in instruktioner rakt in i maskinen. Idag har det blivit ett samlingsbegrepp för alla sorters datainstruktioner, alltså både märk- och programmeringsspråk. Så när Tjejer Kodar kodar så är det ibland fråga om programmering, ibland inte!

/Elisabeth

Elisabeth Schriefer

Elisabeth är en språkvetare vars hjärta slår lika hårt för naturliga som formella språk. På dagarna jobbar hon med texter och digitala tjänster, på kvällarna tar hon poäng i systemvetenskap. Hon älskar att åka tåg, sätta ord på saker med sin Dymo och att mingla på meetups. Programmera lär hon sig för att det är kul, för att det är viktigt och för att bli den förebild hon aldrig haft.