Så vann vi pris på Hack for Sweden

Posted on March 24, 2016

Att vara med på ett öppen data-hackaton.

I mitten av mars var jag med i Hack for Sweden, Sveriges största myndighetshackaton tillsammans med några av mina kollegor på Intellecta. För vår tjänst “Att blåsa en bubbla” vann vi pris för bästa affärsnytta.

Hack for Sweden är en tävling som går ut på att använda myndigheters och andra organisationers öppna data i nya applikationer som skapar nytta för såväl myndigheterna som andra aktörer och allmänheten. Själva utvecklandet av tjänsten pågick under tävlingen under 13-14 mars i Naturvårdsverket i Stockholm.

22 lag och sammanlagt närmare 70 tävlande var anmälda. Team Intellecta med mig, Julia Olderius, Love Jacobsson och Andreas Rost tog fram en datavisualisering över olika faktorers påverkan och relation till bostadspriserna i Stockholm. Tanken var att visa bostadsbristen och de ökande bostadspriserna i en bredare kontext än vad som vanligtvis görs och öka medvetenheten kring vad de rusande priserna gör med samhället. Slutmålet var att ta fram ett “Bubbelindex” att jämföra med andra mått, som till exempel KPI och BNP. För den idén vann vi alltså priset för bästa affärsnytta, det tävlingsbidrag som juryn ansåg hade störst chans att kunna kommersialiseras.

Vi byggde sajten i framför allt javascript, html och lite PHP. Vår data kom från SCB, Hemnet, Gooogle Trends och Mäklarstatstik

Vi använde ingen databas utan all data låg i våra filer – något vi vill utveckla i ett nästa steg – så även vi kan dela med oss av vår data.

På plats insåg vi snabbt att vi det inte bara var att använda våra dataset rakt in, utan var tvungna att skriva och strukturera om dem.

Så här kunde det se det ut i filen från SCB

Så här var datan tvunget att se ut i vår kod

{  name: ’Befolkning Storstockholm’,  data: [[2005, 1889945], [2006,1918104], [2007,1949516], [2008,1981263], [2009,2019182], [2010,2054343], [2011,2091473], [2012,2127006], [2013,2163042], [2014,2198044], [2015,2231439]],  tooltip: {    valueSuffix: ' antal’  }}

Våra kodfiler var:

index.php
Startsida

series.js
Här la vi in alla våra dataset enligt strukturexeplet ovan, men även händelserna längs tidslinjen vars information vi hämtade från Wikipdia.

page.php
Vår om-sida.

js.js
Innehåller alla skript som körs på sidan och som inte är tredjepartsskript, som till exempel sköter den logiken med att byta vy, rita ut bollar på kartan, playknappen, tända och släcka serier

Externt ifrån hämtade dessutom vi in Google Maps (för kartan) och Highcharts för grafen.

Lärdomar:

 • Prata innan om hur ni vill jobba tillsammans. Till exempel körde vi på med liveprogrammering direkt mot ftp:n. Det funkar inte så bra om flera ska vara inne och peta i koden.
 • Efter att en kodstruktur satts så kan även de som inte är så vana att programmera hjälpa till – men jobba då med versionshantering via exemplevis Git.
 • Var beredda på att ni måste jobba med datan, och strukturera om den för era behov.

Fler hackaton kommer det att bli. På 100 Tjejer kodar i Barcelona i september kommer jag att gå "Be a Hackaton Pro"-spåret. Jag har nämligen fått blodad tand.


Linda Eriksson

När 80-talsversionen av Linda spelade Pacman slog hon på datorn när den inte lydde henne. Sedan upptäckte hon att det var smidigare att ge den order istället. Linda är digitalrådgivare och ansvarar för den globala digitalbyrån FFW:s Sverigekontor.

Twitter: @litenmendryg
Linkedin: Linda Eriksson
Github: lindaheriksson